donderdag 22 januari 2015

November 22 2014 Zwerfhondentelling uit het buitenland-telliung 2014November 22 2014  Zwerfhondentelling uit het buitenland-telling 2014Elk jaar is de aanwas van honden in Nederland zo'n 180.000. Uit Nederland zelf komen
er zo'n 40.000.
Net als in 2013  is er door Stray Animal Foundation Platform een telling uitgevoerd om
het aantal honden dat uit het buitenland komt beter in kaart te brengen. Evenals vorig jaar
blijkt dat het aandeel dat via zwerfdierenorganisaties naar Nederland komt heel klein te is
in vergelijking met het aantal honden dat via (malafide) handel naar Nederland komt.

Conclusies

Het beeld dat veel buitenlandse honden Nederland binnenkomen klopt met de cijfers. Het
overgrote deel van deze buitenlandse honden is afkomstig uit de buitenlandse commerciële
hondenhandel. Van de ruim 140.000 honden (74%) die niet via de Nederlandse fok via de Raad
van Beheer afkomstig zijn, bestaat nog geen 5% uit buitenlandse zwerfhondendie die via
zwerfdierstichtingen geëmigreerd worden naar Nederland. Het grootste deel van de
buitenlandse honden is gefokt bij buitenlandse commerciële (Oost-Europese brood-)fokkers.

Het aandeel honden dat via internet op websites als Marktplaatswordt aangeboden door de
zwerfdierenstichtingen (19%) is in verhouding met het aantal door dezelfde zwerfdierstichting
aangeboden zwerfhonden (4,8%) groot.

Het aantal opgevangen honden in asielen van de Dierenbescherming is sinds 2008 afgenomen
met 22%. Het aantal naar de eigenaar geretourneerde ‘zwerf’honden is toegenomennaar 79%.

Het beeld dat er veel buitenlandse zwerfhonden naar Nederland komenvia zwerfdierstichtingen
en organisaties, klopt niet met de objectieve cijfers. Kennelijk worden de buitenlandse
zwerfhonden (5%) overéén kam geschoren met de buitenlandse honden die via de
commerciële hondenhandel uit het buitenland komen.

Nawoord
Aangezien de commerciële fok voor het grootste gedeelte in stand gehouden wordt door vraag en
aanbod, is het van het enorm belang dat de consument bewust gemaakt wordt waar de hond
vandaan komt die hij bijvoorbeeld via Marktplaats en overige veilingsites koopt.
Hoe mooi zou het zijn als de commerciële fok een halt wordt toegeroepen doordat de consument
simpelweg geen vraag meer heeft naar de goedkope lookalike rashonden uit de commerciële handel,
maar in plaats daarvan vraag heeft naar de Nederlandse asielhonden, een hond van een goede fokker
of naar de zwerfhonden die in veel landen al in zulke groten getale aanwezig zijn.


Laat al deze zwerfhonden een goed thuis vinden via een Nederlands asiel
en een goede zwerfdierenorganisatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten